“మెగా నందమూరి ” సంక్రాంతి బరిలో ఎదురు పడ్డ సినిమాలు !!!!

0

మెగాస్టార్  చిరంజీవి  మరియు   నందమూరి  బాలకృష్ణ  ఇరువురు సంక్రాంతి కి తలపడిన చిత్రాలు 90 శతకంలో చాలానే ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దామా !!!

1988
చిరంజీవి  – ‘మంచి  దొంగ ’  క్లాషెడ్ విత్  బాలకృష్ణ  ‘ఇన్స్పెక్టర్  ప్రతప్ ’
chirubalaya-1-fifthshow
రెసుల్త్  – మంచి  దొంగ  విన్నర్ .

1997
చిరంజీవి  – ‘హిట్లర్ ’  క్లాషెడ్ విత్  బాలకృష్ణ  -‘పెద్దన్నయ్య ’
chirubalaya-2-fifthshow
రెసుల్త్ – బోథ్  వర్  విన్నెర్స్

1998
చిరంజీవి  – బావగారు  బాగున్నారా  క్లాషెడ్ విత్  బాలకృష్ణ – ‘ యువరత్న  రానా  ‘
chirubalaya-3-fifthshow
రెసుల్త్  – బావగారు  బాగున్నారా  విన్నర్

1999
చిరంజీవి  – ‘సెంహంకోసం ’ క్లాషెడ్ విత్  బాలకృష్ణ -‘ సమరసింహా  రెడ్డి ’
chirubalaya-4-fifthshow
రేసులుట్  – సమరసింహా  రెడ్డి  విన్నర్

2000
చిరంజీవి  – ‘అన్నయ్య  ‘ క్లాషెడ్ విత్  బాలకృష్ణ  -‘ వంశోధరకుడు ’
chirubalaya-5-fifthshow
రెసుల్త్  – అన్నయ్య  విన్నర్

2001
చిరంజీవి  – ‘మూగరాజు ’ క్లాషెడ్ విత్  బాలకృష్ణ  -‘ నరసింహ  నాయుడు  ‘
chirubalaya-6-fifthshow
రెసుల్త్  – నరసింహ  నాయుడు  విన్నర్

2004
చిరంజీవి  – ‘అంజి  ‘ క్లాషెడ్ విత్  బాలకృష్ణ – ‘లక్ష్మి  నరసింహ ’
chirubalaya-7-fifthshow
రెసుల్త్  – లక్ష్మి  నరసింహ  విన్నర్

2017
చిరంజీవి  – ‘ఖైదీ నెంబర్ 150 ‘ తో   క్లాషెడ్ విత్  బాలకృష్ణ – ‘ గౌతమీపుత్ర  శాతకర్ణి ’
chirubalaya-8-fifthshow
విన్నర్ ?
బోథ్  ఠెసె  స్టార్స్  హవె  క్లాషెడ్  ఫర్  7  టైమ్స్  డురింగ్  సంక్రాంతి  సీజన్లో  . చిరంజీవి   డామినేటెడ్  బాలకృష్ణ  ఫర్  3 అండ్   వైస్  వెర్సా  అండ్  బోథ్  హద  ఆ  టై  ఫర్  వన్  టైం . బోథ్  హవె  ఈక్వల్  స్కోర్స్  అస్  అఫ్  నౌ .

Share.

Leave A Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com