ఇద్దరికీ నా హృదయ పూర్వక అభినందనలు……..మీ “వెంకీ”

0

venki5-fifthshow

అందరూ ఓపిగ్గా ఎదురు చూస్తున్న వారాంతపు సంక్రాంతి పండుగ:  రెండు పెద్ద సినిమాలు, ఇద్దరు పెద్ద స్టార్లు మరియు నా ప్రాణ మిత్రులు ! ఇద్దరు కలిసి ఈ సంక్రాంతిని ఉత్సవం చేయడానికి వారి వారి సినిమాలతో వస్తున్నారు.

ఇద్దరికీ నా హృదయ పూర్వక అభినందనలు …..స్రీన్ మీద “చిరు” మరియు “బాలయ్య” ని చూడటానికి  ఆగలేకపోతున్న……..

Share.

Leave A Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com